Laboratorium UCYF.B/.C

Realizacja UCYF.B i UCYF.C

Laboratorium wstępne UCYF IT
Materiały pomocnicze do płytki DE2-115 w załącznikach na dole strony (źródło: www.terasic.com.tw)

 1. -- Model bramki i rejestru
 2. --library ieee;
 3. --use ieee.std_logic_1164.all;
 4. entity bramka is
 5. port
 6. (
 7. a : in std_logic;
 8. b : in std_logic;
 9. y : out std_logic;
 10. );
 11. end entity;
 12.  
 13. architecture arch_bramka of bramka is
 14. begin
 15. y <= a xor b;
 16. end arch_bramka;
 1. restart -nowave -force
 2. add wave *
 3. run
 4. force a 0 0
 5. force b 0 0
 6. run
 7. force b 1 0
 8. run
 9. force a 1 0
 10. force b 0 0
 11. run
 12. force b 1 0
 13. runLaboratorium 5,6,7 i 8
Konspekty i przykładowe rozwiązania w załączniku.

Etykiety przedmiotów:

Etykiety rzeczowe: