Systemy Cyfrowe SC

Dodatkowe materiały do przedmiotu Systemy Cyfrowe OKNO PW.

ZałącznikRozmiar
PDF icon DE2_115_User_manual_2013.pdf8.81 MB

Etykiety przedmiotów:

Etykiety rzeczowe:

Jak to się robi... w ModelSim

Krótki dokument opisujący jak przeprowadzić symulację funkcjonalną i czasową z użyciem narzędzi Quartus 10.1 i ModelSim-Altera Starter Edition 6.6c.
Pokazano jak skonfigurować test w Quartus2 wywołujący program testujący TestBench w ModelSim.

Etykiety przedmiotów:

Laboratorium SC OKNO

Spotkanie 1.
Przykład realizacji bramki XOR z użyciem pętli for

Etykiety rzeczowe:

Etykiety przedmiotów:

Układy cyfrowe w Verilog HDL

Układy cyfrowe w Verilog HDL. Elementy języka Verilog HDL z przykładami.

Poszczególne części obejmują:

  1. Identyfikatory, liczby, parametry, operatory
  2. Specyfikacja układu cyfrowego, blok proceduralny, przypisania blokujące i nieblokujące, zdarzenia, program testujący, najczęściej popełniane błędy
  3. Układy synchroniczne, przerzutnik, rejestr, licznik
  4. Automaty synchroniczne, klatka operacyjna RT, segment ASMD
  5. Przykłady realizacji automatu
  6. Przewodnik jak pisać kod syntetyzowalny

Etykiety rzeczowe:

Etykiety przedmiotów: