Projektowanie Programowalnych Układów Scalonych PRUS

W załączniku lista osób z zadeklarowanym projektem i prowadzącym, wyniki po kolokwium, projekcie i 1./2. egzaminie.
Podział punktów (100 pkt. za całość): projekt za 50 pkt. + kolokwium za 20 pkt. + (opcjonalnie) egzamin za 30 pkt.

Materiały PRUS

Etykiety rzeczowe:

Etykiety przedmiotów:

Projekt PRUS

Info: termin zgłaszania projektów do końca listopada br.


Zespoły projektowe (1-2 osobowe) mogą realizować:
a) zaproponowany temat algorytmu np. gra życie (Life ) z wykorzystaniem bloków zewnętrznych bloków, realizacja w SOPC,
b) zaproponowany własny temat,
c) realizacja fragmentu własnej pracy dyplomowej,
d) realizacja filtru cyfrowego typu FIR,
e) inne propozycje.
Możliwa realizacja na płytkach laboratoryjnych, np. DE-2 firmy Terasic.

Założenia projektowe dla filtru cyfrowego:

Etykiety rzeczowe:

Etykiety przedmiotów:

Wykład PRUS

Etykiety rzeczowe:

Etykiety przedmiotów: