Dydaktyka

Projektowanie Programowalnych Układów Scalonych PRUS

W załączniku lista osób z zadeklarowanym projektem i prowadzącym, wyniki po kolokwium, projekcie i 1./2. egzaminie.
Podział punktów (100 pkt. za całość): projekt za 50 pkt. + kolokwium za 20 pkt. + (opcjonalnie) egzamin za 30 pkt.

Etykiety rzeczowe:

Technika Cyfrowa TEC

Materiały do laboratorium TEC dla studiów dziennych, język VHDL.
http://tomaszewicz.zcb.tele.pw.edu.pl/node/269

Etykiety rzeczowe: