Publikacje

Export 56 results:
Autor Tytuł Typ [ Rok(Asc)]
2016
M. Rawski, Szotkowski, P., i Tomaszewicz, P., Decomposition-Based Methods for FSM Implementation, in Design of Reconfigurable Logic Controllers, A. Karatkevich, Bukowiec, A., Doligalski, M., i Tkacz, J. Cham: Springer International Publishing, 2016, ss. 103–129.
J. Bieniasz, Skowron, K., Trzepiński, M., Rawski, M., Sapiecha, P., i Tomaszewicz, P., Hardware Implementation of Rainbow Tables Generation for Hash Function Cryptanalysis, in Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2015 – Part II, t. 3, A. Grzech, Borzemski, L., Świątek, J., i Wilimowska, Z. Cham: Springer International Publishing, 2016, ss. 189–200.
A. Kluczyński, Tomaszewicz, P., i Sapiecha, P., Rozproszony system służący do obliczania Tęczowych Tablic, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, t. 8-9, ss. 938-941, 2016.
2015
M. Rawski, Tomaszewicz, P., i Szotkowski, P., Efficient Functional Decomposition Algorithm Based on Indexed Partition Calculus, in Progress in Systems Engineering, t. 1089, H. Selvaraj, Zydek, D., i Chmaj, G. Springer International Publishing, 2015, ss. 809-811.
T. Wandowski, Malinowski, P., Ostachowicz, W., Rawski, M., Tomaszewicz, P., Łuba, T., i Borowik, G., Embedded Damage Localization Subsystem Based on Elastic Wave Propagation, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, ss. 1-12, 2015.
J. Bieniasz, Skowron, K., Trzepiński, M., Rawski, M., Sapiecha, P., i Tomaszewicz, P., Realizacja sprzętowej jednostki akceleratora do generowania tęczowych tablic dla funkcji skrótu, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, t. 8-9, ss. 1518-1523, 2015.
K. Skowron, Rawski, M., i Tomaszewicz, P., Rozproszony system do kryptoanalizy szyfrów opartych na krzywych eliptycznych, in Zdalne odczyty. Kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane, M. Wegrzyn, Jabłoński, J., i Nowakowski, M. Legionowo: Wydawnictwo BTC, 2015, ss. 61-72.
M. Rawski, Tomaszewicz, P., i Szotkowski, P., Specjalizowane systemy cyfrowe realizowane w technice programowalnej, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, t. 2-3, ss. 63–67, 2015.
P. Szotkowski, Rawski, M., i Tomaszewicz, P., Using Symbolic Functional Decomposition to Implement FSMs in Heterogenous FPGAs, in Progress in Systems Engineering, t. 1089, H. Selvaraj, Zydek, D., i Chmaj, G. Springer International Publishing, 2015, ss. 805-807.
2014
M. Rawski, Tomaszewicz, P., i Krawczyk, K., Akceleracja algorytmów kryptologicznych z wykorzystaniem struktur programowalnych, in Transakcje i monety internetowe. Kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane, M. Węgrzyn, Jabłoński, J., i Nowakowski, M. Legionowo: Wydawnictwo BTC, 2014, ss. 85-100.
2013
T. Wandowski, Malinowski, P., Ostachowicz, W., Łuba, T., Borowik, G., Rawski, M., i Tomaszewicz, P., Embedded signal processing subsystem for SHM, 3rd International Conference of Engineering Against Failure (ICEAF III). Kos, Greece, ss. 694-702, 2013.
K. Sienkiewicz, Rawski, M., Tomaszewicz, P., i Szotkowski, P., Ocena wydajności rutingu węzła sieci IPv6 QoS zrealizowanego na platformie NetFGPA, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, t. 8-9, ss. 850-855, 2013.
P. Malinowski, Wandowski, T., Ostachowicz, W., Łuba, T., Borowik, G., Rawski, M., i Tomaszewicz, P., Signal processing system for guided wave-based SHM technique, Proceedings of the Ninth International Workshop on Structural Health Monitoring. Department of Aeronautics and Astronautics, Stanford University, Stanford, California, USA, ss. 964-971, 2013.
2012
M. Rawski, Szotkowski, P., i Tomaszewicz, P., Sprzętowa realizacja platformy wirtualizacji dla Systemu IIP wykorzystująca NetFPGA, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, t. 8-9, ss. 1380-1386, 2012.
A. Chydziński, Rawski, M., Wiśniewski, P., Adamczyk, B., Olszewski, I., Szotkowski, P., Chrost, Ł., Tomaszewicz, P., i Parniewicz, D., Virtualization Devices for Prototyping of Future Internet, 13th ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD 2012). Kyoto, Japan, ss. 672-678, 2012.
K. Krawczyk, Tomaszewicz, P., i Rawski, M., Whirlpool SoPC Implementation – Hardware/Software Co-Design Example, Intl Journal of Electronics and Telecommunications, JET, t. 58, nr 1, ss. 21-26, 2012.
2011
M. Rawski, Tomaszewicz, P., Borowik, G., i Łuba, T., Logic Synthesis Method of Digital Circuits Designed for Implementation with Embedded Memory Blocks of FPGAs, in Design of Digital Systems and Devices, 1st. wyd., t. 79, M. Adamski, Barkalov, A., i Węgrzyn, M. Springer Berlin Heidelberg, 2011, ss. 121-144.
G. Borowik, Łuba, T., i Tomaszewicz, P., On the Memory Capacity to Implement Logic Functions, 13th International Workshop on Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2011. Las Palmas de Gran Canaria, Spain, ss. 432-433, 2011.
M. Rawski, Wiśniewski, P., Fortuna, T., Szotkowski, P., Adamczyk, B., Parniewicz, D., Tomaszewicz, P., Juszczyk, A., i Chróst, Ł., Platforms enabling virtualization, Towards and Beyond Europe 2020 – the significance of Future Internet for regional development. Future Internet Week Report. Poznań, ss. 137-150, 2011.
K. Krawczyk, Tomaszewicz, P., i Rawski, M., SoPC Implementation of Whirlpool Hash Function, 21st International Conference on Systems Engineering ICSEng 2011. Conference Publishing Services, Las Vegas, ss. 461-462, 2011.
2009
M. Rawski i Tomaszewicz, P., Akceleracja algorytmów kryptograficznych z wykorzystaniem procesora NIOS, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, t. 8-9, ss. 1145-1154, 2009.
P. Tomaszewicz, Staworko, M., Rawski, M., i Łuba, T., Implementacja sprzętowa dwuwymiarowej transformacji falkowej w układach FPGA, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, ss. 2029-2034, 2009.
M. Rawski, Borowik, G., Łuba, T., Tomaszewicz, P., i Falkowski, B. J., Logic Synthesis Strategy for FPGAs with Embedded Memory Blocks, in 16th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2009, Łódź, Poland, 2009, ss. 296-301.
G. Borowik, Łuba, T., i Tomaszewicz, P., A notion of r-admissibility and its application in logic synthesis, in 4th IFAC Workshop on Discrete-Event System Design - DESDES 2009, Gandia Beach, Spain, 2009, ss. 207-212.

Strony